polaroid of the day /134

Polaroid #1
Title: Polaroid #1
Author: slimmer_jimmer
Polaroid: SX-70

Polaroid and flowers so late.
Polaroid e fiori ultimemente.
.

Labels: